Korty do badmintona - badmintonpogon.pl

KORTY DO BADMINTONA
SPRAWDZ TELEFONICZNIE DOSTEPNOŚĆ WYBRANEGO TERMINU, ZAREZERWUJ I ZAPŁAĆ:

skopiuj dane:

F. H.U. "ATAK" Mariusz Pogoń

32-200 Miechów, ul.Gen.Wł.Sikorskiego 9/27

Bank Pekao S.A. Nr. rach.:05124011251111001030262789

LUB

 

(kliknij) Uwaga:

trwa modernizacja sklepu.

System payU nieczynny.

Przepraszamy

 w treści przelewu podaj termin i adres.Dziękujemy.

Odwołanie rezerwacji należy zgłosić telefonicznie, nie później niż na 24 godziny przed terminem gry!

WARSZAWA-Śródmieście: ul.Nowolipie 8 -duża hala od ul. Karmelickiej

poniedz.; wtorek, środa:            godz.18-22

piątek: godz.20-22; 08,03 -Gramy dodatkowo g.17-18

cena=jednorazowo=50zł/godz.

miesięcz.rezerw.=45zł/godz.

Flexliga=42zl/godz.

Wypożyczenie rakiety, lotki=5zł od szt.

Na miejscu działa serwis i sklep sportowy!

 

Na hali znajduje się 9 kortów.

Korty do badmintona z nawierzchnią syntetyczną o najlepszej amortyzacji i przyczepności w Warszawie!

Bardzo dobre oświetlenie.

O dobrym standardzie sanitariaty.

Darmowy parking przy hali (wejście od ul. Karmelickiej)

Ząbki k/Warszawy,  ul. Słowackiego 21

cena= 50zł/h

Flexliga=40zl/h

Rezerwuj w dowolnym terminie. Zapraszamy

Wypożyczenie rakiety, lotki=5zł od szt.

Na miejscu działa serwis i sklep sportowy!

 

Dwuczęściowa mata z Seria Pro.

bardzo dobra przyczepność, 

dobre, boczne oświetlenie

b. dobra amortyzacja

Szatnie, prysznice na wysokim poziomie

 Warszawa-Ochota

ul.Trzech Budrysów 32

NOWE TERMINY:

poniedziałek, środa, czwartek:godz.18-21

cena=jednorazowo=50zł/godz.

   miesięcz.rezerw.=45zł/godz.

Flexliga=35zl/godz.

Wypożyczenie rakiety, lotki=5zł od szt.

Na miejscu działa serwis i sklep sportowy!

Hala z 5 kortami z bardzo dobra, syntetyczna nawierzchnia  zapewniająca przyczepność i amortyzacje.

Bardzo dużo przestrzeni dookoła boiska.

Na dobrym poziomie oświetlenie, szatnie i prysznice

 

 Warszawa-Ursynów

ul.Mandarynki 1

poniedz.: godz.20-22
wtorek: godz. 18.30-21
środa: godz.20-22
czwartek: godz.20.15-21.45 

cena=45zł/godz.

Flexliga=40zl/h

Wypożyczenie rakiety, lotki=5zł od szt.

Na miejscu działa serwis i sklep sportowy!

 

 

NOWA HALA z 5 boiskami do badmintona.

Bardzo dobra, syntetyczna nawierzchnia  zapewniająca przyczepność i amortyzacje.

Bardzo dobre, oświetlenie.

Podstawowe szatnie i prysznice.

 Warszawa-Ursynów,ul.Stokłosy 3

wtorek,czwartek godz.16.30-18.30

wszystkie miejsca zarezerwowane do odwołania! cena=40zł/godz

 

 

Sala z czterema kortami do badmintona.

Podłoga z parkietu o bardzo dobrej amortyzacji i niezłejprzyczepności.

Mocne, punktowe oświetlenie.

Dobre sanitariaty.

Darmowy parking.

Warszawa-Włochy,ul.Gładka 18

niedziela godz.19-22

UWAGA:istnieje możliwość dołączenia do grupy treningowej. Opłata zgodna z cennikiem w podstronie "treningi>szczegóły" ,dotyczy nauki gry oraz miejsca na sali

 

Na miejscu działa serwis i sklep sportowy!

Na hali znajduje się 9 kortów.

Bardzo dobra, syntetyczna nawierzchnia  zapewniająca przyczepność i amortyzacje.

Mocne, punktowe oświetlenie.

O dobrym standardzie sanitariaty.

Darmowy parking

Ochota-ul.Skarżyńskiego 6

Od poniedziałku do  niedzieli 

pytaj o wolny termin

cena=jednorazowo=50pln/h

Flexliga=40zl/h

Przy rezerwacji dwóch lub czterech kortów cena za 1kort=40pln/h

 

 

REGULAMIN

 1. Zabrania się przebywania na terenie całego obiektu sportowego osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 2. Wejście osoby, czy grupy na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych punktów regulaminu korzystania z kortów do badmintona w hali sportowej, oraz zatwierdzeniem znajomości zasad gry.
 3. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Istnieje możliwość zarezerwowania kortu od połowy godziny, ale tylko w przypadku rezerwacji dokonanej tego samego dnia lub z dnia na dzień o ile istnieje taka możliwość w grafiku kortów.
 4. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie lub mejlowo.
 5. Rezerwując kort należy podać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres email. Dane te są niezbędne do komunikacji, weryfikacji rezerwacji.
 6. Odwołanie rezerwacji należy zgłosić telefonicznie, nie później niż na 24 godziny przed terminem gry!
 7. Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn technicznych o czym jak najszybciej poinformuje zainteresowanych, składając alternatywną propozycję.
 8. W przypadku, gdy rezerwacja kortu zbiega się z godziną zamknięcia klubu, prosimy graczy o opuszczenie klubu do 15 minut po jego zamknięciu.
 9. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
 10. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu niepozostawiającym śladów na nawierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non - marking (kauczukową) przeznaczoną do sportów halowych.  Używanie innego obuwia niesie za sobą konsekwencję wyproszenia z kortów bez zwrotu płaty za kort, jak również obciążenie kosztami czyszczenia nawierzchni.
 11. Z kortów do badmintona mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego typu dyscypliny sportowej. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy powiadomić instruktora przed zajęciami.
 12. Nasza firma oraz obsługa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu gracza spowodowany zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem wzmożonego wysiłku fizycznego, jakim jest gra w badmintona, a także za kontuzje i urazy wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 13. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność.
 14. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm do intensywnego wysiłku fizycznego.
 15. Zabrania się wnoszenia na kort napojów słodkich i gazowanych, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać kort.
 16. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.
 17. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 18. Nasza firma oraz obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.
 19. Wypożyczenie sprzętu odbywa się według aktualnego cennika i obowiązuje na jedną godzinę zegarową. W przypadku przedłużenia pobytu na korcie należy uiścić opłatę adekwatną do spędzonego czasu.
 20. Wypożyczanie sprzętu do gry w badmintona wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za ewentualne jego uszkodzenie, w wysokości 100 % jego wartości.
 21. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego rakiety i może domagać się wypożyczenia innej, jeżeli jej stan techniczny budzi wątpliwości.
 22. Zwracając rakietę należy niezwłocznie po zakończeniu gry zostawić ją prowadzącemu zajęcia. 
 23. Zabrania się:a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,b)Wnoszenia i posiadania na terenie kortów broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.c)Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów, jako przewodników.d)Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 24. Wykupienie karnetu nie jest jednoznaczne z rezerwacją kortów w dowolnie wybranym terminie.
 25. Opłaty należy dokonać według aktualnego cennika. 
 26. Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 27. Wykupione a nie zrealizowane karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 28. F.H.U. "Atak" Mariusz Pogoń zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie, o czym poinformuje wszystkie osoby użytkujące.
 29. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz. 883 z pzm), Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów klubu "badmintonpogon" oraz promowania działań związanych z czynnym uprawianiem sportu.