Kwarantanna Narodowa-korty zamkniete do 17.01.2021.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM

ZAREZERWUJ SWOJĄ GRĘ.  

ZAPŁAĆ ONLINE!

SPRAWDŹ TERMIN:
tel.505163797

kalendarz ikona

ZAREZERWUJ

ZAPŁAĆ

 WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE ul NOWOLIPIE 8-nieczynne do odwołania (koronawirus)

Na hali znajduje się 9 kortów.

Korty do badmintona z nawierzchnią syntetyczną o najlepszej amortyzacji i przyczepności w Warszawie!

Bardzo dobre oświetlenie.

O dobrym standardzie sanitariaty.

Darmowy parking przy hali (wejście od ul. Karmelickiej)

WARSZAWA-OCHOTA ul. TRZECH BUDRYSÓW 32 -wejście naprzeciw bloku nr.25

zapraszamy: poniedziałek g.16-22, wtorek g.16-22, środag.18-22, czwartekg.18-22, piątek  g.18-22

 

Hala z 6 kortami z bardzo dobra, syntetyczna nawierzchnia  zapewniająca przyczepność i amortyzacje.

Bardzo dużo przestrzeni dookoła boiska.

Na dobrym poziomie oświetlenie, szatnie i prysznice

Mandarynki

WARSZAWA-URSYNÓW ul. MANDARYNKI 1-zapraszamy w poniedziałki, środy i czwartki g.20-22

NOWA HALA z 5 boiskami do badmintona.

Bardzo dobra, syntetyczna nawierzchnia  zapewniająca przyczepność i amortyzacje.

Bardzo dobre, oświetlenie.

Podstawowe szatnie i prysznice.

ZĄBKI k/WARSZAWY ul. SŁOWACKIEGO 21

Dwuczęściowa mata z Serii Pro.

bardzo dobra przyczepność, 

dobre, boczne oświetlenie

b. dobra amortyzacja

Szatnie, prysznice na wysokim poziomie

hala vistula -stiokłosy 3

WARSZAWA-URSYNÓW ul. STOKŁOSY 3 -nieczynne do odwołania

Sala z czterema kortami do badmintona.

Podłoga z parkietu o bardzo dobrej amortyzacji i niezłej przyczepności.

Mocne, punktowe oświetlenie.

Sanitariaty w dobrym standardzie.

Darmowy parking.

Właścicielem szkółki (akademii) sportowej jest firma:

FHU „ATAK” Mariusz Pogoń

32-200 Miechów,   ul. Gen.Sikorskiego 9/27

REGON: 35674990, NIP: 659-124-56-17

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 3296 w Miechowie

Nr konta bankowego: Pekao S.A. 05124011251111001030262789

KONTAKT:  tel.505163797 , mail:fhu.ataksport@gmail.com

 

1. Nasze korty  są czynne w godzinach od 8:00 do 22:00, zgodnie z harmonogramem wybranego obiektu.

2. Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerem 505163797 lub online.

3. Opłatę za rezerwację należy dokonać niezwłocznie na firmowe konto, a w przypadku rezerwacji zgłoszonych w terminie krótszym niż 24godz przed grą należy max. do 1  godz. po złożonej deklaracji, wykonać opłatę przez nasz system internetowy (paypall, payU, tpay)

4. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 24 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną godzinę.

5. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta, nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.

6. Czas gry wynosi 55, natomiast 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy.

7. Po grze należy posprzątać boisko i zabrać osobisty sprzęt sportowy.

8. Na kortach obowiązuje obuwie halowe, nie rysujące nawierzchnię i strój sportowy.

9. Zachowanie uczestników zajęć nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.

10. Korzystająca\-cy z gry w badmintona oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów rakietowych. Każda osoba uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko, a nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe na naszych obiektach.

11.  Klient oświadcza, że zapoznała\-ł się z poniższą polityką prywatności FHU Atak Mariusz Pogoń i w pełni ją akceptuje. Ponadto jest świadoma/-y uprawnień przysługujących Jej/Mu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.

12.Badmintonpogon.pl oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Szkółka zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej lub przyczyny techniczne).

14. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na naszym wewnętrznym parkingu (parking niestrzeżony).

15. Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.). W przypadku potrzeby zapalenia świateł Korzystający jest zobowiązany do wezwania obsługi kortu.

16. Każda osoba przebywająca na terenie naszych usług zobowiązana jest do zapoznania się z REGULAMINEM KORTÓW oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH (załączonymi poniżej), zgodnymi z ROZPORZĄDZENIEM Z DNIA 03 MAJA 2020 ROKU w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

17. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym REGULAMINIE oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH uprawnia Akademię do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.

18. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego REGULAMINU KORTÓW oraz PROCEDUR I ZASAD POSTĘPOWANIA NA KORTACH (patrz: poniżej) .

 PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA NA KORTCH 

 • OBOWIĄZUJE LIMIT 4 OSÓB NA KORCIE+TRENER! (+EW.OBSŁUGA, KTÓRA BĘDZIE RÓWNIEŻ WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB NA KORCIE)
 • PRZYCHODZIMY NA OBIEKT W STROJU SPORTOWYM, PONIEWAŻ SZATNIE BĘDĄ ZAMKNIĘTE ( POZA WC)
 •  DEZYNFEKCJA RĄK DLA WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH OBIEKT JEST OBOWIĄZKOWA! PŁYNY BĘDĄ DOSTĘPNE
 • GRĘ KOŃCZYMY 5 MINUT PRZED CZASEM, ŻEBY ZDEZYNFEKOWAĆ KORT
 • OBOWIĄZUJE KORZYSTANIE Z MASECZKI OCHRONNEJ NA TERENIE OBIEKTU DO MOMENTU DOTARCIA NA KORT ORAZ PODCZAS JEGO OPUSZCZANIA (NA KORCIE NIE MA OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA TWARZY MASECZKĄ,). JEDYNIE GRUPY DZIECIĘCE DO 10 LAT SĄ OBOWIĄZANE DO ZAKRYWANIA TWARZY RÓWNIEŻ W TRAKCIE ZAJĘĆ
 • DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE RODZICÓW ZAWODNIKÓW

DODATKOWO:

 • DLA PAŃSTWA WYGODY I BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY REZERWACJĘ KORTÓW I KONTAKT Z OBSŁUGĄ KORTÓW ONLINE,TELEFONICZNIE 
 • ZALECAMY PŁATNOŚCI METODAMI BEZGOTÓWKOWYMI (KARTY PŁATNICZE, BLIK)
 • PROSIMY O KORZYSTANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE Z OSOBISTEGO SPRZĘTU TRENINGOWEGO (BRAK MOŻLIWOŚCI WYPOŻYCZENIA RAKIET I LOTEK)
 • LOTKI POWINNY BYĆ OZNACZONE I PRZYPORZĄDKOWANE TYLKO DO DANEGO KORTU
 • LOTKI ZBIERAMY TYLKO PRZY POMOCY RĘKAWICZEK
 • REKOMENDUJEMY SYSTEMATYCZNE ODKAŻANIE RĄK (NP. CO 15 MINUT) – KAŻDY KORT BĘDZIE ZAOPATRZONY W PŁYNY DEZYNFEKUJĄCE
 • PROSIMY O NIEZMIENIANIE STRON KORTU W CZASIE GRY
 • PROSIMY O NIEPODAWANIE SOBIE RĄK NA KONIEC GRY
 • ZALECAMY UTRZYMYWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI MIN. 2 METRY
 • PO ZAKOŃCZENIU GRY REKOMENDUJEMY NIEZWŁOCZNE OPUSZCZENIE OBIEKTU (NIEGROMADZENIE SIĘ)

PROSIMY O JAK NAJBARDZIEJ UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ I WDROŻENIE POWYŻSZYCH PROCEDUR I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA NASZYM OBIEKCIE. Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o Administratorze danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Ciebie, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest FHU ATAK Mariusz Pogoń z siedzibą w 32-200 Miechów,   ul. Gen.Sikorskiego 9/27 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: FHU Atak Mariusz Pogoń, 32-200 Miechów,   ul. Gen.Sikorskiego 9/27 lub tel.505163797 , mail:fhu.ataksport@gmail.com

Przetwarzanie danych

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe na Twój temat: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, adres zamieszkania/zameldowania, data urodzenia, numer telefonu, pesel, dane dotyczące realizowanych transakcji.

Administrator może przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

a. informowanie o wydarzeniach organizowanych przez FHU ATAK Mariusz Pogoń

b. informowanie o zmianach dot. działalności FHU ATAK Mariusz Pogoń

c. potwierdzenia zgłoszeń (jeśli korzystałeś z formularza zgłoszeniowego)

d. dokonywania rezerwacji kortów

e. marketingu usług własnych Administratora, w celach promowania działalności firmy – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;

f. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

g. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;

4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na skorzystanie z usług FHU ATAK Mariusz Pogoń, jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie tych usług.

5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych Partnerów Administratora jest dobrowolne.

6. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie, albo w przypadku logowania za pośrednictwem serwisu Facebook, dane zostaną udostępnione Administratorowi przez ten serwis.

Wykorzystywanie wizerunku

7. Administrator może wykorzystywać Twój wizerunek następujących celach:

a. wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć po odbytych wydarzeniach organizowanych przez FHU ATAK Mariusz Pogoń., za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Administratora działalnością.

Okres przechowywania danych osobowych

8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług FHU ATAK Mariusz Pogoń..

9. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).

10. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

11. Po upływie powyższego okresu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

12. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

13. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

Prawa

14. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

15. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.

16. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

17. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

18. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

19. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Close Menu